Yayınlar

CVG Hukuk Bürosu, yabancı ve Türk şirket ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir. İstanbul merkezli büro, her biri alanında uzman avukat ve tecrübeli danışman kadrosuyla hukukun tüm alanlarında hizmet vermektedir.

İşçinin yaptiği trafik kazalarinda işverenin sorumluluğu

Günümüzde birçok işveren nakliye işi ile sınırlı olmaksızın çalıştırdığı işçilere araç sağlamakta ve bu araçlar işçiler tarafından işin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. ...

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA BİNANIN AYIPLI OLARAK TESLİM EDİLMESİ

6306 Sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile 2012 yılında Türk Hukuku’na ve günlük hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm uygulamaları ülkenin ...

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TEMİNAT MEKTUBU VE ÖNEMİ

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörüne ivme kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında kat maliklerinin en büyük endişelerinden biri de binalarının ...

İRTİFAK VE İNTİFA HAKKININ TERKİNİ DAVASI

İrtifak hakkı, hak sahibine mal üzerinde kullanma veya yararlanma yetkisini veya her ikisini sağlayan bir sınırlı ayni haktır. İrtifak hakları sağladıkları yararlanma ...

İŞ KANUNUNA GÖRE REKABET YASAĞI

ş sözleşmelerinde rekabet yasağına ilişkin hükümlerin dikkatlice hazırlanması gerekmektedir. Çalışanların vakıf oldukları bilgiler ve yeni işyerindeki iş niteliği tazminat ...

ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARI

Arsa Payı kavramı, Kentsel Dönüşüm sürecinin yaygınlaşması ile birlikte sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde, 6306 sayılı yasa kapsamında; binanın ...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

AKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGEYİ İNCELEYEN BİLGİ NOTUNDA, BAŞVURU USULLERİ, HAK KAZANMA KOŞULLARI İNCELENMEKTEDİR.

7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı ...

GDPR ve BÖLGESEL UYGULAMA KILAVUZU

GDPR ve BÖLGESEL UYGULAMA KILAVUZU Avrupa’da veri koruma mevzuatına yeni eklenen GDPR ile beraber kurulmuş olan Avrupa Veri Koruma Kurumu (“EDPD”), GDPR’ın uygulanmasına yönelik ...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından piyasadan ve hukukçulardan gelen itirazlarda dikkate alınarak yeni ...

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR Hukukumuzda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenen Ticari Elektronik İleti’ye ilişkin düzenlemeler ...

Yargı Sürelerinin Durdurulmasına ilişkin yapılan değişikliğin uygulamada şirketler yönünden muhtemel etkileri

Yargı Sürelerinin Durdurulmasına ilişkin yapılan değişikliğin uygulamada şirketler yönünden muhtemel etkileri Bilindiği üzere, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ...

6552 Sayılı Torba Kanun

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Torba Kanunun ...

KAMBİYO SENETLERİNİN TANZİM VE ALIMINDA YAPILAN HATALAR

İş dünyasında sıklıkla kullanılan çek ve senetlerin tanziminde ve alınımında yapılan bazı yanlışlıklar ve hukuki boşluklar nedeniyle bu kıymetli evrakların takipleri sırasında ...

Kentsel Dönüşüm Mevzuatındaki Güncel Değişiklikler

Son dönemde özellikle Kadıköy bölgesinde uygulanan kentsel dönüşüm süreci mevzuattaki eksikliklere rağmen devam ediyor. Yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa ...

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ...

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner