ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Hukukumuzda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenen Ticari Elektronik İleti’ye ilişkin düzenlemeler 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile yeni bir rejime oturtulacağı ilan edilmiş oldu. Firmaların müşterilerine veya müşteri adayları olan son tüketicilere attığı iletilere ilişkin yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre Ticari Elektronik İletiler İleti Yönetim Sistemi ( İYS) adı verilen bir sisteme bağlanmış oldu. Buna göre ticari elektronik ileti göndermek isteyen firmaların bu yönetim sistemine kayıt olmaları ve bu sistem üzerinde ticari elektronik iletileri yönetmeleri beklenmektedir. İYS ile ilgili olarak www.iys.org.tr’den bilgi alınabilmektedir. Buna göre bu sistemin 15.03.2020 tarihinde aktif hale geleceği ve hizmet sağlayıcı olarak tanımlanan firmaların sistemlerini bu yönetim platformuna yükleyebileceği ifade edilmektedir.  Özetle, bu husus şu anlama gelmektedir. Bu yönetmelik değişikliği öncesi Ticari Elektronik İletiler firmaların kendileri tarafından yönetilmekte iken, merkezi bir kayıt sistemine yüklenmesi öngörülmüştür. Bu sisteme yüklenmesi ile beraber, vatandaşların da kendi izinlerini özgürce yönetebilme imkanı tanınmıştır. Bununla beraber sisteme kayıt olmayan firmaların son tüketiciye ileti göndermeleri mümkün olamayacaktır. Firmaların 01.06.2020 tarihine kadar elektronik ticari ileti izinli veritabanlarını İYS’ye aktarmaları gerekmektedir. Bu aktarımı da kullanıcılarına bildirmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bu tarihe kadar bir uyum süreci daha firmalar için öngörülmüştür.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner