NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR yayınlandı. İşbu belgeye ekteki linkten ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan genelgeye uyarınca; 4447 sayılı kanunda yapılan değişiklik uyarınca; 17 Nisan 2020 tarihi itibari ile geçerli bir iş sözleşmesi bulunan ve işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan işçiler ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilip işsizlik ödeneğine hak kazanmayan işçilere yapılacak nakdi ücret desteğinin başvuru ve ödeme koşulları belirlenmiştir.

A. Ücretsiz izne ayrılan işçiler açısından başvuru usulü;

  1. Ücretsiz izne ayrılan işçiler bakımından İşveren tarafından başvuru yapılması gerekmektedir;

Bu işçilere yönelik aylık bildirimler https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacaktır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

2. Başvuruda İşveren tarafından aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir;

ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı;

işçinin TC Kimlik Numarası

işçinin IBAN numarası

cep telefonu bilgileri

3. Kısa çalışma ödeneği başvurusu reddedilen işçiler bakımından beyannamelerde güncelleme yapılması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir.

4. Nakdi Ücret Desteğine Hak Kazanma Koşulları;

  • 17 Nisan itibari ile işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak
  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak (kısa çalışma için başvuru yapılmış ve reddedilmiş olması zorunlu değildir, mükerrer ödeme olmaması için kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmaması yeterlidir)
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
  • SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak

İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurduğu ancak gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.

B. İş Sözleşmesi feshedilip, işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından;

İşçinin işsizlik ödeneği başvuru yapmış olması halinde; işçilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından yapılacaktır

İşçinin işsizlik ödeneği başvuru yapmaması halinde; “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından ödeme gerçekleştirilecektir

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner