KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TEMİNAT MEKTUBU VE ÖNEMİ

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörüne ivme kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında kat maliklerinin en büyük endişelerinden biri de binalarının yeniden inşası için anlaştıkları müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilecek ekonomik gücünün olup olmadığıdır. Banka teminat mektupları özellikle bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için arsa malikleri açısından güvence oluşturmaktadır.