KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA BİNANIN AYIPLI OLARAK TESLİM EDİLMESİ

6306 Sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile 2012 yılında Türk Hukuku’na ve günlük hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm uygulamaları ülkenin kalkınmasına, vatandaşların yeni ve sağlam binalara kavuşmasına hizmet etmek amacındayken bir yandan da uygulamalarda sık yaşanan sorunlar ile karşılaşılmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TEMİNAT MEKTUBU VE ÖNEMİ

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörüne ivme kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında kat maliklerinin en büyük endişelerinden biri de binalarının yeniden inşası için anlaştıkları müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilecek ekonomik gücünün olup olmadığıdır. Banka teminat mektupları özellikle bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için arsa malikleri açısından güvence oluşturmaktadır.