İŞ KANUNUNA GÖRE REKABET YASAĞI

ş sözleşmelerinde rekabet yasağına ilişkin hükümlerin dikkatlice hazırlanması gerekmektedir. Çalışanların vakıf oldukları bilgiler ve yeni işyerindeki iş niteliği tazminat yükümlülüğü açısından önem taşımaktadır. İşverenler açısında ise bu maddenin dikkatlice hazırlanmış olması ileriye dönük olarak tazminat taleplerini etkileyecektir. CVG Hukuk Bürosu rekabet sözleşmelerinin hazırlanmasında profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.