İRTİFAK VE İNTİFA HAKKININ TERKİNİ DAVASI

İrtifak hakkı, hak sahibine mal üzerinde kullanma veya yararlanma yetkisini veya her ikisini sağlayan bir sınırlı ayni haktır. İrtifak hakları sağladıkları yararlanma yetkisine göre İntifa Hakkı, Üst (İnşaat) Hakkı, Kaynak irtifakı, geçit irtifakı gibi çeşitli isimler almaktadırlar. İrtifak hakkı, bir ayni hak olması sebebiyle tapu sicilinde kaydı bulunmakta ve aleni nitelikte olmaktadır. Medeni Kanunu’nun 780. Md’si “İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescili şarttır” prensibini belirtmiş olup, benzer hüküm intifa hakları için MK.’nun 795. Md’sinde yer almaktadır.