ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARI

Arsa Payı kavramı, Kentsel Dönüşüm sürecinin yaygınlaşması ile birlikte sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde, 6306 sayılı yasa kapsamında; binanın yeniden değerlendirilmesi” ve “çoğunluğa uymayan maliklerin arsa paylarının satışa çıkarılma kararının oylanması” maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi arsa payını önemli hale getirmektedir. Kat mülkiyeti kurulması aşamasında arsa paylarının hatalı belirlenmesi durumunda dava açma koşullarını barındıran kat malikler arsa payı düzeltmesi davası ile arsa paylarını yeniden belirlenmesini sağlayabilirler. Bu durumda özellikle kentsel dönüşüm kapsamında 2/3 ile karar alınması aşamasında alınan kararlardaki çoğunluğun oranın belirlenmesinde önem taşımaktadır.